söndag 25 september 2011

Hur bostadsbrist löses

Maria Ludvigsson har en rätt så bra ledare i SvD om hur problem med bostadsbrist i framförallt Stockholm men också en del andra orter ska lösas som rekommenderas.

Det kan tilläggas att ett annat sätt att öka bostadsbyggandet vore att ta bort makten från kommunala byråkrater att bygga på exempelvis höjden.