torsdag 22 september 2011

Det vore faktiskt bra med fler infrastrukturinvesteringar nu

Av mågon anledning så får Lars Calmfors jämnt mycket utrymme i media, nu senast i en ledarkrönika i DN.

Calmfors artikel är mestadels dålig, men inte helt. Jag delar inte hans skepsis mot sänkt restaurangmoms, och menar att fler skattesänkningar utöver det vore det bästa sättet att mota konjunkturavmattningen, medan däremot mer pengar till kommunerna inte vore bra. Dock så håller jag med om att regeringen i sin helhet är för försiktig.

Dessutom finns faktiskt skäl att just nu tidigarelägga infrastrukturinvesteringar. Detta är dock inte av de skäl som Calmfors anger, utan snarare att den svenska statens upplåningskostnader nu är häpnadsväckande låg. 10-års räntan ligger i skrivande stund på endast 1.67%, medan 5-års räntan ligger på 1,33% och 2-års räntan på 1,1%. Givet Riksbankens inflationsmål på 2%, innebär det att realräntan för staten nu är negativ, till och med för långa löptider som 10 år.

Det innebär i sin tur att just nu är ett gyllene tillfälle att genomföra de infrastrukturinvesteringar som man ändå på lång sikt ser som nödvändiga. Gemom att göra det nu när det råder negativ långsiktig realränta så ger obligationsmarknaderna i praktiken staten betalt för att investera, att jämföra med normalläget då staten betalar obligationsmarknaderna.

Detta innebär nödvändigtvis inte större infrastrukturinvesteringar på lång sikt, utan helt enkelt att de som ändå ska ske sker nu när det råder ett ovanligt gynnsamt läge, något som därmed innebär långsiktigt lägre statliga utgifter.