måndag 5 september 2011

Göran Hägglund och regeringen motsäger sig själva om skatter

Jag såg nyss en debatt mellan Socialdemokraternas ekonomisk politiska talesman Tommy Waidelich och Kristdemokraternas partiledare Göran Hägglund. I debatten var Hägglund på sätt och vis bra när han skulle försvara regeringens politik hittills gentemot Waidelichs attacker då han exempelvis påpekade att Socialdemokraterna när de haft makten inte sänkt skatten för pensionärer och då han påpekade att jobbskatteavdragen är positiva för pensionärer då de genom att bidra till höger inbetalningar till pensionssystemet höjt pensionerna.

Hägglund lyckades därför på ett sätt som om det inte hade för vad jag ska diskutera nedan, framgångsrikt beskrivit varför en politik med fokus på jobbskapande skattesänkningar som regeringen förde under sin första mandatperiod gynnat både löntagare och pensionärer.

Problemet är dock att Hägglund, och resten av regeringen undergräver sina egna argument i den debattartikel de publicerade idag där de meddelar att sänkt skatt på pensioner går före jobbskapande skattesäkningar (förutom eventuellt sänkt restaurangmoms, men det är ännu osäkert, och Hägglund motsätter sig för övrigt även det).

Genom att de påstår att det skulle vara ett självändamål att minska den påstådda relativa överbeskattningen av pensionärer relativt höginkomsttagare (som för övrigt är en myt) så instämmer de i praktiken i Waidelichs påstående att sänkt skatt för pensionärer är sämre för pensionärer än ingen skattesänkning (som pensionärerna hade det under socialdemokratiska regeringar) om skattesänkningen är större för löntagare.

Och genom att sätta sänkt skatt på pensioner (och ännu mer så de bidragshöjningar för vissa pensionärer som tillkännagavs idag) före fler jobbskatteavdrag eller andra jobbskapande skattesänkningar så underkänner de Hägglunds korrekta argument att jobbskapande skattesänkningar gynnar även pensionärer.

Så förutom att svika svensk ekonomi och arbetslösa som är i stort behov av jobbskapande skattesänkningar (ett ämne jag för övrigt inom kort återkommer till) så innebär regeringens nya linje om att sänkt skatt för pension (och utvalda utgiftsökningar) att de underkänner sina egna argument och den politik de hittills fört