tisdag 18 maj 2010

Alliansens ideologiska överlägsenhet

Nya Wermland Tidningen har idag en bra ledare om alliansens ideologiska överlägsenhet. Ett utdrag:

"Det allvarligaste är dock att pungslagningen gått så långt att svenska låg- och medelinkomsttagare från vaggan till graven blivit helt beroende av det offentliga. För medan Danderydsdirektörer och politiska/fackliga höjdare vid behov alltid kan köpa sig den vård och service de behöver, så är vanligt folk hänvisade till de offentliga välfärdssystemen. Och om och när dessa brister - och det gör de som bekant sedan länge ofta - kan de flesta inget göra. Villaägare kan nog pantsätta kåken för att fixa en värkande höftled. Men när året därpå även den andra höften börjar krångla, eller om en släkting samtidigt behöver en bypassoperation, ja, då är det bara att ställa sig längst bak i kön. Och bara den som (över)lever får se hur lång tid det tar att komma längst fram.

Denna moderna livegenskap borde uppröra. Men då höga skatter i svenska språket sen länge blivit en synonym till välfärd så förs nästan ingen diskussion alls om den. Då välfärdsbristerna trots ständigt ökade resurser under senare decennier blivit uppenbara, samtidigt som jobbavdraget på senare år visat att samhället inte prompt rasar samman vid minsta skattesänkning, finns dock nu goda möjligheter för Alliansen att starta en ideologisk valdebatt om vilken linje Sverige bör följa mot framtiden. Fortsatta bidrag och köer åt alla. Eller ett samhälle där det går att leva på sin lön och medborgarna, när livet krisar, därför slipper be byråkrater om att på nåder få tillbaka sina egna pengar. För väljarna torde nämligen detta vara inte bara ett lätt utan också attraktivt val."


Det alliansen alltså bör göra, förutom att peka på de rödgrönas brister och hur lyckad jobbpolitiken varit, är med andra ord att försöka skifta fokus i den ideologiska kampen från det klasskampsinriktade fördelningsperspektiv där vänstern alltid kommer att ha övertaget till frågan om huruvida det är politiker eller medborgarna själva som ska bestämma hur pengarna ska spenderas. Om detta blir perspektivet som det ideologiska inslaget i den politisa debatten utgår ifrån kommer alliansen ha en fördel.