lördag 15 maj 2010

Miljöpartiets tillväxtfientlighet i praktiken

Miljöpartiet talar ibland om hur tillväxten måste begränsas. Detta är visserligen ett inslag som tonats ned på senare år, men fortfarande finns det kvar. Men utan tillväxten måste minst en av följande saker ske:

-Arbetslösheten kan inte minska.
-Reallönerna kan inte stiga.
-Befolkningen kan inte öka.

Ja, faktum är att om någon av de här sakerna inte händer och tillväxten är noll då måste se en direkt minskning av reallönerna eller befolkningen eller en ökning av
arbetslösheten.

Men hur många anser egentligen att deras reallön är för hög? Ja, det finns kanske några miljöpartister som tycker det (och då är de välkomna att skänka bort de överblivna pengarna till oss andra), men den överväldigande majoriteten av befolkningen tycker nog inte det, utan anser tvärtom att det vore bra med högre reallöner.

Men om reallönerna ska öka och tillväxten vara noll då måste endera befolkningen minskas eller arbetslösheten öka? Kan verkligen miljöpartistiska företrädare säga att de vill ha högre arbetslöshet? Eller vill de gå ut med krav på minskad befolkning, vilket skulle kräva som ett minimum ett stopp för invandringen och alla subventioner till barnfamiljer. Kanske skulle det även kräva att man uppmuntrar utvandring eller inför barnbegränsningsregler av kinesist slag. Men så vitt jag vet vill Miljöpartiet behålla den nuvarande familjepolitiken och öka invandringen, trots att det rent logiskt givet deras tillväxtmotstånd kräver högre arbetslöshet och/eller lägre reallöner?

Sanningen är tillväxtfientlighet oundvikligen leder till negativa konsekvenser av ett eller annat slag, något miljöpartiet i andra sammanhang implicit inser, då de inte öppet kräver lönesänkningar, högre arbetslöshet eller lägre barnafödande. Dock är det just vad deras politik leder till.