tisdag 18 februari 2014

Räkna med ordentliga höjningar av "klimatskatter" vid rödgrön seger

Som tidigare nämnts så vill S-ledningen vinna över mittenväljare genom att lova att begränsa sig till 4 olika skattehöjningar:

-Höjd arbetsgivaravgift för unga.
-Höjd restaurangmoms.
-Utfasning av jobbskatteavdraget på inkomster över 60000 kronor i månaden, vilket förstås innebär att den redan höga marginalskatten i dessa inkomstlägen höjs ytterligare.
-Höjd alkoholskatt.

 Problemet är att med undantag för den höjda arbetsgivaravgiften så ger dessa höjningar inte några särskilt stora intäktshöjningar ens vid en statisk analys (där man antar att beteende inte påverkas av skatter). Och med en mer realistisk dynamisk analys (där man antar att beteende påverkas av skatter) blir nettohöjningen av skatteintäkter klart mindre.

Arbetsgivaravgiftshöjningen kommer att minska efterfrågan på särskilt ung arbetskraft och den höjda restaurangmomsen kommer minska sysselsättningen i den sektorn, något som minskar skatteintäkterna och ökar utgifterna för a-kassa och socialbidrag.

Höjd marginalskatt för höginkomsttagare gör det ännu dyrare och svårare att rekrytera kvalificerad personal vilket kan driva såna verksamheter bort från Sverige och det lär öka skatteplanerandet.

Höjd alkoholskatt lär driva fler att handla sin alkohol i exempelvis Tyskland och Danmark samtidigt som färre norrmän vill handla här. Detta begränsar inte bara ökningen av skatteintäkterna utan sänker också statligt ägda Systembolagets vinst och innebär att färre får jobb i Systembolagets butiker (och även kanske andra gränsbutiker då dyrare alkohol gör resan till Sverige för att gränshandla mindre lönsamt för norrmän), vilket också sänker skatteintäkter och ökar bidragskostnader.

Samtidigt har S en lång lista på utgiftshöjningar som man vill se främst då massiva utbildningssatsningar och en mer "generös" a-kassa och sjukpenning. Till dessa utgiftsökningar räcker inte de föreslagna skattehöjningarna, särskilt då om man tar hänsyn till nämnda effekter på beteende. Och med tanke på hur Magdalena Andersson kritiserar regeringen för att ha ett för stort underskott så kräver den retoriken att utgiftshöjningarna blir mindre än skattehöjningarna. Så hur ska då det gå ihop?

Skippa utbildningssatsningarna? Med tanke på att de argumenterat för att arbetslösheten beror på att arbetslösa inte är tillräckligt utbildade så skulle det innebära att de inte har någon jobbpolitik? Skippa höjningen av a-kassan? Ja, då skulle det bli ramaskri inom de egna leden. Då återstår bara att höja skatterna ännu mer.

Min gissning är att det är här det samarbete med Miljöpartiet som de helt klart planerar men vägrar att officiellt erkänna innan valet kommer in. Miljöpartiet föreslår ordentliga höjningar av så kallade "klimatskatter", alltså skatter på exempelvis el, bensin, diesel och flygresor. S-ledningen vågar själva inte föreslå det för det vet de skulle kosta dem många mittenväljare, men deras plan är troligen att fram tills efter valet låtsas som att de är emot det, och sen efter valet i budgetförhandlingarna med MP "gå med på det" för att på så sätt få fram de intäkter som krävs för att finansiera de utgiftsökningar som de, och MP, förespråkar.

Det hela är förstås väldigt ohederligt, men att döma av opinionsmätningarna så låter sig folk luras av det hela.

Inga kommentarer: