fredag 21 februari 2014

Anders Borgs syn på vad vi behöver mer eller mindre av

När Anders Borg var yngre så uttryckte han åsikten att politiker inte skulle bland sig i vad folk gjorde

Nu har han helt ändrat uppfattning och idag så är Anders Borg starkt för det här med politiskt förmynderi, inte minst då genom skattepolitiken. Alkoholskattehöjningar har han som bekant motiverat med att "folk ska arbeta, inte supa".

Så vad säger det om vad han vill att folk ska göra, och vad vi behöver mer av, när han väljer vilka avdrag som ska slopas? Tja, då Borg vill slopa avdragsrätten för pensionssparande men avvisar tanken på att ens begränsa avdragsrätten för ränteutgifter så tycks det som att han tycker att pensionerna är för höga (ju mer du pensionssparar desto högre pension får du) och bolåneskuldsättningen är för låg, att folk sparar till äldre dar för mycket och lånar för lite.

Inga kommentarer: