tisdag 25 februari 2014

Om skattesänkningarnas fördelning

Sydsvenskans ledare kommenterar LO:s påstående att "den femtedel av befolkningen som tjänar minst får 5 procent av regeringens skattesänkningar 2014 medan den femtedel som tjänar mest får 45 procent." genom att skriva att det är en "sanning med modifikation" och att
Om man istället för att räkna kronor och ören räknar procent ser bilden helt annorlunda ut. Den som har en årsinkomst på 150 000 kronor ökar 2014 sin nettoinkomst med cirka 11 procent tack vare jobbskatteavdraget. Den som tjänar 900 000 ökar sin inkomst med omkring 5 procent, visar Ekonomifakta.se.
Men hur kan det då vara ens en sanning med modifikation att de rikaste fått 9 gånger mer om den procentuella ökningen varit mycket högre för låginkomsttagare? Delvis handlar det förstås om att höginkomsttagarna, mer eller mindre per definition tjänar mer, men det förklarar bara en mindre del av skillnaden.

Istället diskuteras två helt olika saker: LO talar om fördelningen av alla skattesänkningar på alla personer i Sverige, medan Sydsvenskans ledare talar om jobbskatteavdragets fördelning mellan olika löntagare. Det gör skillnad dels eftersom LO tar med två skatteförändringar som gjordes 2007  som båda hade en "regressiv effekt": slopandet av förmögenhetsskatten och reformeringen av fastighetsbeskattningen som sänkte skatten kraftigt för rika hushåll i framförallt stor-Stockholm och finansierade det med höjd reavinstskatt för alla

När man som LO tar med även de som inte arbetar (och dessa är av naturliga skäl överrepresenterade i den femtedel som tjänar minst) så döljs ju också det faktum att det är lågbetalda arbetare som fått de procentuellt största skattelättnaderna från jobbskatteavdraget.

Inga kommentarer: