onsdag 19 februari 2014

Miljöpartiets senaste galenskaper

Miljöpartiet tycks fast beslutna att besegra Vänsterpartiet när det gäller titeln "Sveriges galnaste riksdagsparti".

Miljöpartiet vill "lösa" problemet med yrkestiggare som kommer hit från bland annat Rumänien-genom att ge dem laglig rätt till skattemedel . Att det kommer leda till att många fler kommer hit och kosta väldigt mycket är uppenbart, men det verkar inte Miljöpartiet se som problematiskt.

Att kostnader för Miljöpartiet inte anses vara ett problem beror på att de också kommit på en ny skattehöjning, utöver de stora höjningar de redan föreslagit. De vill höja den statliga inkomstskatten med 3 procentenheter på inkomster över 40000 kronor i månaden, något som då ska komma utöver den utfasning av jobbskatteavdragen som partiet vill ska ske från den nivån. Tillsammans lär dessa båda förslag höja marginalskatten till över 60%. för inkomster mellan 40000 och 117000 i månaden(ironiskt nog blir dock marginalskatten något lägre för personer som tjänar över 117000).

Att marginalskatten för höginkomsttagare sannolikt redan ligger nära den intäktsmaximerande punkten på lafferkurvan och att det försvagar tillväxten struntar (eller vägrar inse) förstås Miljöpartiet i. De intalar sig istället att höginkomsttagare är "beredda att betala mer". Vilket som bekant i och för sig vissa rika socialister påstått att de är, men i praktiken så lär även dessa göra allt för att undvika att betala mer.

Inga kommentarer: