söndag 4 mars 2012

Bra skrivet om sysselsättningen

Peter Wolodarski har en bra ledare där han påpekar att även om alliansregeringen förtjänar kritik på många områden, inte minst för dess otillräckliga vilja att ta till vara de politiska möjligheter som finns att trots allt fortsätta på den inslagna linjen trots dess minoritetsställning, så har den föregående mandatperiodens arbetslinje givit mycket positiva resultat.

Han påpekar att när man justerar sysselsättningsgraden för ökningen i andel för grupper traditionellt underrepresenterade som även under socialdemokratiskt styre hade ökat i antal och andel (och därför sänkt sysselsättningsgraden), alltså personer äldre än 65 och invandrare, så har sysselsättningsgraden ökat betydligt sedan 2006, till skillnad från i nästan alla andra länder förutom Tyskland (som också ökat sin sysselsättningsgrad efter liknande reformer som i Sverige). Detta har jag påpekat tidigare (bland annat här och här) och kanske är det från mig han fått det men det är iallafall bra att sanningen nu publiceras i Sveriges största morgontidning.