torsdag 15 mars 2012

40% av restaurangers försäljning berördes inte av momssänkning

Jag har tidigare skrivit att det var oklart hur stor del av restaurangbranschens försäljning som inte berördes av momssänkningen för att den var hämtmat (eller åtminstone vad som påstods vara hämtmat), som redan tidigare hade 12% moms, eller alkohol som även fortsättningsvis beläggs med 25% moms.

I den senaste statistiska rapporten om restaurangbranschen, som för övrigt visade att volymtillväxten ökade i januari trots att den normalt faller i ett sådant här konjunkturläge, så anges det nu till 40%