tisdag 13 mars 2012

Lite perspektiv på svensk jämlikhetsdebatt

Följande figur över den rikaste procentens inkomstandel (där Sverige är den röda linjen och USA den blå) ger en bra indikation på hur relativt jämlikt Sverige fortfarande är trots en ökning av ojämlikheten sedan 1980-talet. Notera att tvärtemot vad Socialdemokraterna och vissa svenska tidiningar hävdat så är den rikaste procentens andel i dagens Sverige fortfarande lägre än vad den var i tidiga 1980-talets USA.