torsdag 15 mars 2012

Högre alkoholskatt ökar området där införsel är lönsamt

Socialdemokraterna (och Miljöpartiet och Vänsterpartiet) har allt mer börjat profilera sig som förmynderiparti vad gäller alkohol och försökte bland annat ifjol driva igenom en skattehöjning mot regeringens vilja tillsammans med de andra oppositionspartierna något som dock föll på att Sverigedemokraterna sa nej till det.

I en artikel på newsmill så argumenterar nu återigen deras alkoholpolitiska talesperson Christer Engelhardt för högre alkoholskatt. Hans ena argument är att högre alkoholskatt skulle minska totalkonsumtionen något han hävdar skulle vara bra eftersom alkohol kan vara associerat med dåliga saker. Att totalkonsumtionen skulle, trots ökad legal och illegal införsel och ökad hembränning, minska om skatten höjdes är nog korrekt liksom att alkohol kan ha negativa effekter, men som jag påpekat tidigare kan alkohol också ha positiva effekter.

Han avfärdar också argumentet att det skulle leda till ökad införsel med alkoholskatten aldrig kan göras så låg att det inte blir olönsamt med införsel. Det är förstås nonsens, om den slopas helt eller åtminstone sänks till den låga nivån Tyskland har, då kommer det inte vara lönsamt ens för folk som bor i södra Skåne att resa till Tyskland för att handla alkohol. Och även skatteförändringar klart över den tyska nivån har en inverkan på hur stor andel av Sveriges som skulle tjäna på det. Om den är relativt låg kanske det bara blir lönsamt för skåningar, om den är högre blir det lönsamt även för folk i resten av Götaland och om den blir ännu högre blir det lönsamt även för folk som bor i Svealand och om den blir tillräckligt mycket högre även för folk som bor i Norrland.

För smuggelligor är avstånd en mindre viktig faktor än för vanliga "svenssons" som reser till Tyskland, men även för dem spelar prisskillnaden en stor roll eftersom det avgör hur villiga de kommer att vara att ta risken att åka fast. Om prisskillnaden är låg eller måttlig så kommer de inte vara villiga att ta den risken, men om prisskillnaden är stor som idag så kommer det vara tillräckligt lönsamt för att ta den risken. Och desto lönsammare det blir desto mer riskvillig kommer man att bli vilket innebär att man investerar mer i att bygga ut sin verksamhet.

Med sänkt alkoholskatt blir det fler jobb i svensk detaljhandel och svensk bryggerinäring, med högre blir det fler jobb i tysk detaljhandel och internationella smuggelligor.