söndag 12 maj 2013

Texas som bostadspolitisk förebild

De två befolkningsmässigt största delstaterna i USA är numera Kalifornien och Texas. New York var fram tills 1990-talet näst störst, men på grund av sin snabba tillväxt har Texas gått om. Och fortsätter nuvarande tillväxttakter så kommer Texas om något eller några årtionden gå om Kalifornien också. Medan USA som helhet bara sett sysselsättningen öka 4% (exkluderas Texas blir det bara 3%) de senaste 10 åren, har sysselsättningen i Texas ökat med 18%

Varför har då Texas en så hög tillväxt? Marknadsliberala kommentatorer i USA brukar oftast främst framhålla att man har relativt låga skatter, med bland annat en avsaknad av inkomstskatt på delstatsnivå medan vänsterkommentatorer brukar framhäva dess behagliga klimat. Att klimatet skulle vara så bra förutsätter dock att man inte ser alla de tromber/tornados och orkaner som Texas ibland drabbas av som ett stort problem. Och även om jag instämmer i att låga skatter spelat roll så är en förmodligen viktigare förklaring är de otroligt låga boendekostnaderna i Texas.

En 4-rums bostad i miljonstaden Houston kostar i genomsnitt endast $120,000 (motsvarande ungefär 800,000 kronor), att jämföra med $427,000 (cirka 2,9 miljoner kronor) i Los Angeles och $1,1 miljoner (över 7 miljoner kronor) i San Francisco. I New York City är det enorma skillnader beroende på var i staden du köper, är du beredd att bo i Harlem behöver du "bara" betala $800,000 (5,2 miljoner kronor) medan det i fashionabla West Village kostar nära $4 miljoner (26 miljoner kronor).

Som jämförelse så är genomsnittspriset i Sverige 2,1 miljoner kronor och i Stockholm 3,9 miljoner kronor.

Hur kan det vara så otroligt billigt att bo i Texas? Vissa kanske tänker på att det finns mycket ledig mark där men kom ihåg att det handlade om mångmiljonstaden Houston, med 2,1 miljoner invånare inom själva staden och 6 miljoner invånare om förorter medräknas, alltså klart fler än i Stockholm. Inom stadens gränser finns inte särskilt mycket ledig mark. Och Texas som helhet är också klart mer tätbefolkad än vad Sverige är. Så hur kan priset på ett hus i Houston vara 60% lägre än genomsnittet i Sverige och 80% lägre än genomsnittet i Stockholm?

Den viktigaste förklaringen till att det är så billigt att bo i Texas, och därmed som sagt den viktigaste förklaringen till att Texas konsekvent haft mycket högre ekonomisk tillväxt än resten av USA, är att där har man fört den bostadspolitik jag upprepade gånger förespråkat på denna blogg, dvs man har nästan inga regleringar som förhindrar, fördyrar och försenar bostadsbyggande. Inom vissa rimliga gränser får man bygga i stort sett var och hur man vill på den mark man äger (eller fått tillåtelse av ägaren att använda). Detta i skarp kontrast till de mycket omfattande regleringar som finns i såväl Sverige som i New York och Kalifornien (särskilt då San Francisco).

Som exemplet Houston visar är det alltså ingen ekonomisk "naturlag" att det ska vara dyrt att bo ens i storstadsområden, det är enbart ett resultat av klåfingriga politikers reglerande. Skulle Sverige följa Texas exempel och avreglera byggandet då skulle vi också få en kraftig ökning av bostadsbyggandet och därmed också en mycket högre tillväxt rent allmänt sett.

Som en fotnot kan nämnas att till och med världens mest framstående nu levande vänsterekonom, Paul Krugman, medger att Texas avreglerade bostadsbyggande bidragit till dess höga tillväxt och att Texas inom just det området är en förebild. Däremot så anser han naturligtvis inte att de låga skatterna varit bra.