onsdag 22 maj 2013

Riksbankens nya styrelse mer "duv"aktig

Riksbankens två nya ledamöter heter då Cecilia Skingsley och Martin Flodén, båda namn som jag känner igen. Skingsley från när hon jobbade som journalist på Dagens Industri och från hennes senare uttalanden som chefsekonom på Swedbank och Flodén från hans bloggande på gruppbloggen ekonomistas.

De ersätter dels "höken" Barbro Wickman-Parak och dels den mest uttalade "duvan", Lars E.O. Svensson. Det mesta tyder på att båda är mer att betrakta som "duvor", vilket ökar antalet "duvor" i Riksbanksstyrelsen, vilket i sin tur ökar sannolikheten för räntesänkningar.

Skingsley har i uttalanden i media uttryckligen kritiserat Riksbanken för att man inte sänkt mer, så det framstår nog som ganska säkert att hon kommer rösta för sänkningar. Vad gäller Flodén så visar en granskning av hans inlägg på ekonomistas att han är en klar "duva".

Här uttrycker han exempelvis stöd för Japans nya inflationistiska penningpolitiska hållning, här uttrycker han ett försiktigt stöd för att kombinera inflationsmålet med ett sysselsättningsmål, här uttrycker han stöd för Ben Bernankes tes att när länder försöker sänka värdet på sin valuta är det inte skadligt för andra länder eftersom det är bra för alla om ekonomier "stimuleras" och här instämmer han i Lars Calmfors och Lars E.O. Svenssons tes att Riksbanken skadat ekonomin de senaste åren genom att hålla räntan för hög. Det går knappast att tolka dessa inlägg på annat sätt än att han har i princip samma syn som Lars E.O. Svensson och därför också lär verka för lägre ränta.

Med Stefan Ingves utslagsröst har "hökarna" fortfarande majoritet. Men Ingves kommer nog vara mer tveksam till att köra över tre ledamöter (den tredje "duvan" är då Karolina Ekholm, som stött Svenssons kritik mot majoriteten) än vad han var att köra över två, så dessa utnämningar lär helt klart göra Riksbanken mer inflationistisk och öka sannolikheten för att räntan sänks inom en nära framtid till åtminstone 0,75% från dagens 1%, kanske till och med ner till 0,5%.