tisdag 28 maj 2013

Stefan Ingves ser koppling lågt bostadsbyggande-hög skuldsättning

Igår gjorde Riksbankschefen Stefan Ingves följande uttalande om orsakerna till de för höga bostadspriserna:

Högre bostadspriser och lågt utbud av bostäder i storstäderna bidrar, enligt Ingves. Om man kombinerar ett lågt bostadsbyggande med god tillgång på finansiering, ja, då stiger priserna,
Ingves nämner med andra ord till skillnad från tidigare ett för lågt bostadsbyggande som orsak till allt för höga priser och kopplar också ihop höga priser med hög skuldsättning, precis vad jag förklarat vid tidigare tillfällen (Nästan så man börjar tro att han läser denna blogg!).

Att Ingves gör den kopplingen är bra för det kan sätta press på politikerna att göra mer för att öka bostadsbyggandet, vilket billigast och effektivast uppnås helt enkelt genom att politiker och deras byråkrater slutar hämma det genom alla sina regleringar.