måndag 17 september 2012

Precis, Löfven, det här går inte riktigt ihop

Stefan Löfven kommenterar regeringens förslag om en blygsam sänkning (50 kronor i månaden) av skatten på pensioner genom att konstatera att regeringen argumenterat för att det ska vara större skillnad mellan att arbeta och inte arbeta genom jobbskatteavdrag men säger sig nu vilja minska klyftan i beskattning, något han menar inte går ihop.

Han har i och för sig delvis en poäng där, även om skillnaden som skulle ökas främst inte gällde för skillnad mellan lön och pension, utan skillnaden mellan lön och bidrag för personer yngre än 65, alltså socialbidrag, a-kassa, sjukpenning, förtidspension och dylikt, och för såna bidrag sänks inte skatten

Värre ur arbetslinjesynpunkt är väl då snarare förslaget att höja bostadstillägget för pensionärer med låg pension, något som ytterligare försvagar den koppling som finns mellan hur mycket en person betalat in i pensionssystemet och hur mycket personen får ut. En person som arbetat väldigt lite eller inte alls i Sverige får genom det högre inkomst i förhållande till personer som arbetat mycket, vilket försvagar incitamenten till arbete.

Dock går inte Löfvens argumentation ihop heller. För senare i artikeln säger han att "Socialdemokraterna anser att pension är uppskjuten lön och därför ska beskattas lika". Men om det nu är så att pension är att betrakta som uppskjuten lön då håller inte hans första påstående om att regeringen motsäger sig själva när de vill öka skillnaden mellan att ha lön och ha bidrag och sänka skatten på pensioner, eftersom om pensioner är uppskjuten lön då innebär lägre skatt på det lägre skatt på lön.