fredag 21 september 2012

Har arbetslösheten stigit eller fallit under alliansregeringen?

I en debatt med Anders Borg i morse, så hävdade Socialdemokraternas ekonomisk-politiska taleskvinna Magdalena Andersson att arbetslösheten "stigit kraftigt" under Anders Borgs tid som finansminister, ett påstående som även andra inom vänstern upprepat flera gånger, dock vanligen utan ordet "kraftigt".

Vad är då sanningen i den här frågan? Som jag nyligen konstaterade är det sant att den formella arbetslöshetsprocenten var högre det andra kvartalet 2012 jämfört med andra kvartalet 2006, men uppgången från 8,0% till 8,2% är nog dock på tok för blygsam för att använda ett ord som "kraftigt" för att beskriva förändringen.

Och om man vidgar begreppet arbetslöshet från att enbart gälla dem som aktivt säker jobb till de som inte arbetar och är bidragsförsörjda då har faktiskt arbetslösheten/utanförskapet fallit kraftigt. Andelen bidragsberoende föll från 19,1% 2006 till 14,4% 2011 på grund av att allt färre lever på sjukpenning och förtidspension.

Detta är ju också det mest relevanta måttet ur samhällssynpunkt. När det gäller hur svårt det är för arbetslösa att få jobb är den formella arbetslöshetsprocenten det mest relevanta måttet, men när det gäller kostnaden för skattebetalarna och samhällsekonomin är det andel bidragsberoende och sysselsättningsgrad som är mest relevant. Och enligt dessa senare mått så är situationen klart bättre nu än innan alliansregeringen tillträdde.