lördag 10 mars 2012

Varför är arbetslösheten så låg i Österbottens svenskbygder?

Jag spekulerade nyligen i att svenskspråkiga finländares (svenskfinländares) sysselsättningsgrad var högre än finskspråkiga finländares (finnars). Jag hittade nu den här artikeln i Vasabladet som bekräftar det. Det tycks nämligen som att i huvudsakliga svenskspråkiga orter i Österbotten, som Korsnäs, Vörå och Nykarleby, så ligger arbetslösheten på bara 3%, lägst i Finland tillsammans med det lika svenskspråkiga Åland. I övriga Finland liksom i Sverige ligger som kontrast arbetslösheten på nära 8%.

Varför har då svenskfinländare, åtminstone i Österbotten och Åland, så mycket lägre arbetslöshet än såväl finnar som svenskar i Sverige? Jag är inte helt säker, men det kan ligga något i den förklaring som artikeln ger::

I de österbottniska städerna har näringslivet en mångsidighet som gör att företag kan generera nya arbetsplatser i ungefär samma takt som den gamla skorstensindustrin skär ner.

Med andra ord, man är mer företagsam och flexibel i svenskbygderna i Österbotten.
Frågan är vad som kan göras för att få svenskar i Sverige lika företagsamma som i Österbotten. Då det verkar handla mycket om attityder så blir det nog svårt att på kort sikt åstadkomma en dramatisk förbättring, men lägre skatter på företagande skulle uppmuntra till mer företagande, och på längre sikt nog förbättra attityderna.
Mer utbildning i och uppmuntring till företagande i skolorna skulle nog också hjälpa.