onsdag 14 mars 2012

Barnfattigdomen ökade-under lågkonjunkturår

Organisationen Rädda Barnen har en debattartikel i Svenska Dagbladet där de skriver att "barnfattigdomen ökar", och en formulering används där de skriver att det finns 248000 fattiga barn, varpå alla läsare får intrycket att detta gäller 2012 eller 2011. Rädda Barnen använder sedan detta som argument för olika bidragshöjningar.

Läser man den faktiska rapporten så ser man dock att Rädda Barnens statistik har en eftersläpning på 2 år och att denna ökning skedde under 2009 jämfört med 2008, föga förvånande med tanke på den kraftiga konjunkturnedgången det året.

Ser man på längre sikt, över konjunkturcykeln, har däremot en betydande minskning skett. Bland barn med svensk bakgrund sjönk andelen fattiga från 9,4% år 2000 till 6,3% 2009 och bland barn med invandrarbakgrund föll den från 37,7% till 31,9%.

Men såna saker anser man sig inte behöva nämna när man ska argumentera för högre bidrag i debattartiklar.