torsdag 8 mars 2012

Vikten av att slopa regler mot höghus

Flera Stockholmspolitiker börjar nu öppna för fler höghus/skyskrapor. Vilket är bra eftersom det dels ur liberal synvinkel är principiellt fel att politiker blockerar sådant, och dels för att höghus behövs givet att Stockholms folkmängd ökar samtidigt som mängden ledig mark är mycket begränsad närmast obefintlig, särskilt då i Stockholms kommun, så är åtminstone på längre sikt högre hus en förutsättning för fortsatt befolkningstillväxt. Särskilt då om man vill bevara existensen av parker och vägar.

Detta gör den närmast kampanjliknande serie av blogginlägg som Svenska Dagbladets ledarskribent Maria Ludvigsson (som annars är väldigt vettig) mot dessa förslag obegriplig.

Hennes första argument är att det är principiellt fel för politiker att uttala sig om byggandets struktur. Vilket hade varit en bra poäng om det inte hade varit för det faktum att byggandet idag är närmast detaljreglerat av kommunalpolitiker och att det de politiker hon kritiserar faktiskt då föreslår är att reglerna liberaliseras för att tillåta höghusbyggen, inte för att tvinga på något byggföretag för att genomföra det. Det argumentet är lika dumt som att säga att liberaliserade regler för att tillåta krogar att ha öppet längre innebär att politiker vill styra öppettider. I båda fallen handlar det om att politiker begränsar sin styrning, och även om ett principiellt uttalande om avskaffande av reglering hade varit bäst är det ändå en förbättring.

Hennes andra argument finns i den andra bloggposten i ämnet, där hon avfärdar argumentet om markbrist med att det i Sverige till skillnad från Qatar inte finns någon brist på mark.

Visst finns det gott om ledig mark i Sverige, exempelvis i Arjeplog kommun i Norrbottens län , där det bara finns drygt 3100 invånare på drygt 12800 kvadratmeter (65 gånger större än Stockholms kommun), men Ludvigsson lär nog få svårt att övertyga särskilt många att vilja pendla de cirka 90 mil (900 km) som skiljer Arjeplog från Stockholm. Och detsamma gäller nog faktiskt det överflöd av ledig mark som finns i de allra flesta andra glesbygdskommuner runt om i landet.

Förhoppningsvis är Ludvigsson enig med mig om att politiker inte bör styra hur byggen ska se ut. Men poängen är att problemet definitivt inte varit att regleringar tvingat fram höga byggnader, utan tvärtom att de förhindrat de höga byggnader som är ekonomiskt rationella.