tisdag 16 oktober 2012

Löjligt LO-argument för höjda lägstalöner

När nu LO ska motivera sina krav på att lägstalönerna ska höjas mer än genomsnittslönen så använder man argumentet att

efterfrågan måste hållas uppe genom löneökningar, om inte nedgången i ekonomin ska bli ännu värre.
Detta är fel av tre skäl. För det första så har frågan om lägstalöner relativt genomsnittslönen inget med eventuell efterfrågestimulans från lönehöjningar att göra. För om lågavlönade får högre lön relativt sett innebär det att de med något högre lön får relativt lägre löneökning, vilket innebär lägre köpkraftsökning för de senare i motsvarande grad som den högre köpkraftsökningen för de förra.  Relativlöneförändringar är alltså per definition ett nollsummespel inom löntagarkollektivet.

För det andra så innebär högre löner utan motsvarande höjning av produktiviteten  inte någon generell köpkraftsökning, utan en omfördelning av den då priserna stiger och kapitalägarnas inkomster sjunker. Att LO vill omfördela från kapitalägare till arbetare är inte så konstigt, men det åstadkommer ingen höjning av köpkraften.

För det tredje så kommer en artificiell höjning av lägstalönerna sänka efterfrågan på den typen av arbetskraft vilket innebär att det blir färre som får någon lön alls, vilket sänker den samlade värdet av produktionen och den samlade lönesumman.