lördag 27 oktober 2012

Filosofisk lördagkvälltankegåta

Om vi antar att någon kille av någon anledning, exempelvis att den andre "stulit" kvinnan han älskar, hatar en annan till den milda grad att han vill mörda honom, och sedan agerar utifrån denna önskan och försöker skjuta honom, men missar och istället oavsiktligt  träffar och dödar någon annan, och sedan blir avväpnad och arresterad, har han då gjort sig skyldig till mord?

De flesta skulle säkert spontant svara "ja". Men tänk på att för att ett dödande av en person ska kunna räknas som ett mord så räcker det inte med att det faktiskt genomförts. Det måste också vara så att det ska gå att visa att det skett avsiktligt (och ej i en självförsvarsituation, men den aspekten är inte relevant här). Om det inte skett avsiktligt så räknas det endera i bästa fall som en olycka som ingen, åtminstone inte i straffrättslig bemärkelse, kan klandras för, eller i värsta fall som "vållande till annans död" .

Och då han som sköt inte hade för avsikt att döda den som dog så är det inte oproblematiskt att säga att han mördade honom. Visserligen hade han för avsikt att mörda en annan person, men det försöket misslyckades då. Och ett nödvändigt villkor för att kunna dömas för mord är att man faktiskt lyckas med det, för annars blir det "bara"  "mordförsök".

Så, är han som sköt verkligen skyldig till mord, eller ej? Eller "bara" till en kombination av "vållande till annans död" och "mordförsök". Något för er att tänka på.....