torsdag 18 oktober 2012

Ingves slår tillbaka

Det senaste året har Riksbanksledningens främsta "duva", Lars E.O. Svensson, flera gånger gått ut i medierna och öppet kritiserat Riksbankschefen Stefan Ingves och andra kollegor (förutom Karolina Ekholm) och förespråkat en mer inflationistisk penningpolitik. Ingves och de andra har valt att "vända andra kinden till"-fram tills idag.

Idag har nämligen Ingves en debattartikel publicerad på SvD Brännpunkt där han försvarar sin hållning. Hans formuleringar är inte så bra som de hade kunnat vara men slutsatsen att det är farligt att ensidigt kolla enbart på konsumentprisindex och ignorera överdriven skuldsättning är korrekt. Tidigare har Riksbanken, även under Ingves första år, ignorerat den faran (vilket gjort att hushållens skuldnivå är oroväckande hög idag), men erfarenheterna från vad som hänt när såna faror ignorerades i exempelvis USA, Spanien och Irland samt kanske även vissa ekonomers kritik mot målet tycks ha påverkat Ingves och övriga i majoriteten i ledningen. Deras senaste räntesänkning får en dock att undra om de tar det på fullt så stort allvar som de borde.

Han besvarar även den kritik som Svensson och andra framfört om att det finns bättre medel  än styrräntan för att bekämpa överdriven skuldsättning genom att instämma i det, men påpeka att om de där bättre medlen (han nämner inte något specifikt, men själv anser jag att begränsning av avdragsmöjligheten för skuldräntor vore det bästa)   inte används då är det rätt att använda styrräntan.