söndag 23 september 2012

Läsvärt

Villaägarnas riksförbund påpekar att nya klimatfundamentalistiska krav för bostadsbyggande kommer att innebära att det byggs färre och dyrare bostäder

Per-Olof Samuelsson har lagt ut ett stort antal översättningar av texter från George Reisman på den särskilda blogg han har just för det syftet.

Expressens politiska chefredaktör Anna Dahlberg påpekar att regeringens grundläggande strategi med lägre skatter och stramare bidrag faktiskt varit väldigt framgångsrikt trots att den formella arbetslösheten ökat. Detta med tanke på för det första, som jag tidigare påpekat, att ett stort antal dolt arbetslösa som varit sjukskrivna och förtidspensionerade förts över till den formella arbetskraften, för det andra med tanke på den svaga utvecklingen för världsekonomin och för det tredje med tanke på ökningen av lågutbildade arbetslösa invandrare från länder som Somalia och Afghanistan.