onsdag 26 september 2012

Exportfallet accelererade i augusti

Värdet av exporten föll med 5% i augusti, klart högre än de 1% den föll under januari-juli och den största månadsnedgången hittills förutom i mars. Men till skillnad från i mars vars nedgång i hög grad berodde på kalendereffekten från att det var en vardag färre än i mars 2011 fanns i augusti ingen kalendereffekt så augusti får nog därför sägas vara den sämsta exportmånaden hittills i år.

Vissa skulle kanske invända att eftersom exportpriserna föll med 3% så var den reala nedgången inte så stor. Men att exportörer känner sig tvingade att sänka priserna i kronor för att inte tappa marknadsandelar när kronans värde stiger är inget som gör att de drabbas mindre. Det relevanta måttet är istället att sätta förändringen i kronor relativt den inhemska inflationen, och eftersom den ligger på drygt 1% så blir den reala nedgången i exporten något större än fallet räknat i kronor.

Exporten till EU föll något mer (6%) än den till länder utanför EU (4%). Någon länderuppdelning inom EU finns ännu inte för augusti (de siffrorna kommer med en månads eftersläpning), men under januari-juli då den totala nedgången som sagt var 1% så föll exporten till Portugal med 15%, till Italien med 16%, till Spanien med 21% och till Grekland med hela 33%.. Det är knappast en särskilt vågad gissning att exportnedgången var särskilt stor till dessa krisländer även under augusti.

Att exporten faller även till andra länder beror dels på att även andra länder har en svag utveckling, dock inte lika illa som de fyra nämnda i förra stycket, men också naturligtvis på att den starka kronan gjort att svenska exportörer inte längre är konkurrenskraftiga som konkurrenterna i exempelvis Tyskland och Finland.

Hittills i år har en stark inhemsk ekonomi lyckats hålla emot den svaga exporten hyfsat bra. Men när exportfallet blir så stort som 5% i ett land så exportberoende som Sverige blir det svårt för den inhemska efterfrågan att kompensera det. Nyheterna idag att att skogsbolaget Södra varslar 260 anställda om uppsägning och att Konjunkturinstitutets månadsbarometer för svensk ekonomi föll ytterligare illustrerar de negativa effekterna av fallet i exporten