söndag 29 juli 2012

Varför Israel bör stödjas

Nu när "Shit to Gaza" ska sätta igång igen, i år klart senare än de två föregående åren tänkte jag passa på att påminna om detta klassiska försvar skrivet 10 år tidigare av Peter Schwartz och Yaron Brooks från Ayn Rand Institute.

För att göra det ännu lättare att förstå har jag översatt det till svenska och anpassat en del formuleringar till bekantare eller aktuellare formuleringar, exempelvis ersatt numera inaktuella referenser till självmordsbombningar, Yassir Arafat och Usama bin Ladin mot deras nuvarande motsvarigheter och uppdaterat siffran över antalet krig från fem till sju (sedan det skrevs hade vi Andra Libanonkriget 2006 och Gazakriget årsskiftet 2008/09).

----

Israel har en moralisk rätt till sitt liv

Efter att ytterligare raketattacker utförts envisas västvärldens politiker fortfarande med att söka en "opartisk" diplomatisk lösning.

Vi bör stödja Israels rätt att vidta de militära åtgärder som behövs för att försvara sig mot sina nihilistiska fiender. Moraliskt och militärt, är Israels västvärldens frontlinje i kriget mot den islamistiska terrorismen. Om västvärlden låter sig styras av Abbas tomma retorik, och tillåter honom att fortsätta hota Israel, blir vår egen kamp mot terrorismen rent hyckleri och kommer slutligen att misslyckas.

Betrakta dessa fakta och avgör själva:

Israeler och palestinier är inte moraliskt lika

Israel är det enda fria landet i en region som domineras av arabiska monarkier, teokratier och andra diktaturer. Det är bara medborgare i Israel - såväl araber som judar (och andra)- som har rätt att uttrycka sina åsikter, att kritisera sin regering, att bilda politiska partier, att publicera privata tidningar, att hålla fria val. När arabiska myndigheter förnekar de mest grundläggande friheterna för sitt eget folk, är det oanständigt för dem att börja hävda att Israel bryter mot palestiniernas rättigheter. Alla arabiska medborgare som verkligen bryr sig om mänskliga rättigheter bör som sin första åtgärd, försöka störta sina egna despotiska härskare och anta den typ av fritt samhällsskick som kännetecknar Israel.

Sedan sitt grundade har Israel varit offret

Sedan dess grundande 1948 har Israel fått utkämpa sju krig - alla i självförsvar - mot fientliga arabiska diktaturer, och har upprepade gånger attackerats av palestinska terrorister. Arafat, Abbas och andra palestinska ledare är ansvarig för kidnappningar och mord på israeliska skolbarn, kapningar av flygplan och bilbombningar och mördandet av tusentals israeliska, amerikanska, libanesiska och palestinska civila. Idag understödjer Abbas terrorgrupper som Hamas.

Marken Israel "ockuperar" erövrades i ett krig som initierats av sina arabiska grannar. Liksom alla offer för aggression, har Israel en moralisk rätt att kontrollera så mycket mark som är nödvändigt för att skydda sig mot angrepp. Palestinierna vill utplåna Israel, medan Israel helt enkelt vill vara ifred. Om det finns en moralisk brist på Israels sida, består den av sin ovilja att vidta starkare militära åtgärder. Om det är rätt för USA att bomba al-Qaidas fästen i Afghanistan, Pakistan, Jemen och Somalia - och det är det- så det är lika motiverat  för Israel att bomba terroristers fästen i Gaza och Västbanken.

Hat mot Israel och USA, är hat mot västerländska värderingar

Liksom västvärldens krig mot talibanerna och al-Qaida, är den arabisk-israeliska tvisten en konflikt mellan motsatta filosofier. Den ena sidan kännetecknas av mysticism, medeltida tribalism, diktatur - och terror, den andra sidan kännetecknas av förnuft, individualism, kapitalism - och civilisation. Abbas och hans sympatisörer hatar Israel av samma anledning som Usama bin Ladin och hans sympatisörer hatar västvärlden, dvs för att de omfamnar sekulära och västerländska värderingar. Ingen "fredsprocess" är möjligt med sådana fiender.

Detta är inte en etnisk konflikt mellan judar och araber, utan en moralisk konflikt mellan de som värdesätter individens rätt att vara fria och de som inte gör det. De araber som värdesätter individuell frihet är fiender till Fatah och Hamas och förtjänar att omfamnas av Israel, de judar som inte gör det förtjänar att fördömas av Israel.

Israelerna har rätt till marken

Bara Israel har en moralisk rätt att etablera en stat inom detta område - inte på basis av något etniskt eller religiöst arv, utan en sekulär, rationell princip. Endast en stat grundad på politisk och ekonomisk frihet har moralisk legitimitet. I motsats till vad palestinierna söker, kan det inte finnas någon "rätt" att upprätta en diktatur.

När det gäller de rättmätiga ägarna av vissa marker så förtjänade de sionistiska nybyggarna äganderätten till marken genom att utveckla det liksom nybyggare i den amerikanska västern. De kom till en öde, glest befolkad region och tömde träsken, bevattnade öknen, växte grödor och byggde städer. De arbetade på mark som var outnyttjad mark eller köpt  från ägarna. De introducerade industri, bibliotek, sjukhus, konstgallerier, universitet-och begreppet individuella rättigheter. De araber som övergav sin mark för att gå med i det militära korståget mot Israel har förverkat all rätt till sin egendom. Och om det fanns några fredliga araber som med våld vräktes från sin egendom, bör de ha rätt att trycka på sina fordringar vid en domstol i Israel, som till skillnad från den arabiska regimer, har en oberoende, objektiv rättsväsende - ett rättsväsende som erkänner principen om äganderätt.

Palestinierna är inte "frihetskämpar"

Palestinierna vill ha en stat, inte för att säkra deras frihet, utan för att föreviga det diktatoriska styre som Abbas palestinska myndighet står för. Abbas "polis" exproprierar brutalt egendom och tystar motsatta ståndpunkter genom att stänga av radio-och TV-stationer. De arresterar, systematiskt torterar och mördar fredliga oliktänkande. Att kalla militanta palestinier "frihetskämpar" - när de stöder förtrycket av sitt eget folk,, när de avsiktligt mördar barnen på gatorna eller glatt prisa sådant fördärv - är groteskt missvisande..

Palestinierna har konsekvent försökt att förgöra Israel

År 1947 avvisade palestinierna FN: s erbjudande om en stat som var större än den som de nu säger sig kräva. Istället startade de tillsammans med andra arabiska diktaturer ett krig som syftade till att utplåna Israel från kartan. Idag har denna fientlighet bara  hårdnat. Till exempel, i en TV-sänd offentlig predikan förklarade en palestinsk Imam: "Om Gud vill, så kommer den orättfärdiga staten Israel att utplånas." Palestinska läroböcker är fyllda med vidrig, antijudisk propaganda, som denna uppmaning från en femte klass text i arabiska : "Jihad mot judarna är en religiösa plikt för varje muslimsk man och kvinna."

En palestinsk stat under Abbas skulle bli en bas för terrorism

En palestinsk stat som leds av Abbas skulle vara en språngbräda och ett övningsfält för terroristorganisationer som riktar sig, inte bara mot Israel, utan också mot  resten av västvärlden. Att tvinga israelerna att acceptera en palestinsk stat under Abbas är som att tvinga svenskar att acceptera ett tillstånd där en stat dubbelt så stor som Danmark, 19 kilometer från Stockholm, existerar styrt av al-Qaida. Så länge palestinierna står bakom aggression bör de inte få en egen stat.

Abbas meningslösa ord kommer inte att återställa livet till hans terroroffer -varken de tidigare eller de framtida 

Ingen retorik från Abbas kan ändra det faktum att han är en hatare av frihet och en förgörare av oskyldiga människors liv. Föreställ er en al-Qaidaledare som lockas av amerikanska diplomater för att meddela: "Vi fördömer starkt operationer som riktar sig mot amerikanska civila, särskilt det sista i New York (alltså  elfte september-attackerna), men vi fördömer lika kraftfullt de massakrer som utförts av amerikanska ockupationstrupper mot. talibanska civila i Kandahar, Shah-i-Kot och Tora Bora. ". Skulle någon vettig person på den grunden stödja ett omedelbart tillbakadragande av västerländska styrkor från Afghanistan och skapandet av en talibanstat, ledd av bin Ladin, bredvid Amerika eller Sverige ? Om inte, varför skulle Israel förväntas agera på ett så självmordsaktigt sätt?

Västvärlden bör, för sitt eget bästa, tillåta Israel att upprätthålla principen om självförsvar

De växande kraven på Israel att förhandla med Abbas kommer från en principlös närsynt mentalitet. Att kapitulera för utpressning - som "land för fred" dogmen går ut på - är djupt omoraliskt och opraktiskt. I  1938 års version av "land för fred", skulle Nazityskland blidkas genom att få ta över Tjeckoslovakien som en del av de ariska folkets "hemland", resultatet var att uppmuntra Hitler att starta ett världskrig.

Den arabisk-israeliska konflikten kan bli en generalrepetition för en större, global konflikt. Om västvärlden  nu stoppar Israel från att utöva repressalier mot palestinsk terror, hur kan det rättfärdiga sina egna repressalier mot våra fiender? Om vi ​​tvingar Israel att blidka Abbas, kommer vi att sända, högt och tydligt, att terrorismen kan få västvärlden ner på knäna..

Vi bör uppmana vår regering att inse att det bara är ett medel att uppnå långsiktig fred i Mellanöstern: att upprätthålla principen om ett fritt samhälle, vilket innebär godkännandet av Israels svepande vedergällning mot det gissel som terrorismen.utgör-