måndag 2 januari 2012

Avdragsrätt för gåvor leder till statlig styrning av ideell sektor

En reform som hyllats av många borgerliga debattörer, men som jag varit och fortsatt är kritisk mot är den nya avdragsrätten för gåvor som alliansens mest tillväxtfientliga parti Kristdemokraterna drev igenom.

Det finns flera problem med den. Den har till skillnad från de flesta andra skattesänkningar ingen som helst positiv effekt på sysselsättning eller tillväxt och till skillnad från nästan alla andra skattesänkningar innebär det heller ingen ökning av friheten eftersom lättnaden villkoras med att man gör som staten vill.

Dessutom som jag påpekade från början så leder det nästan oundvikligen till ökad statlig styrning av den ideella sektorn eftersom att det kommer att behövas dras några gränser såvida inte alla gåvor, inklusive till exempelvis nazistiska organisationer ska bli avdragsgilla, vilket skulle innebära mycket höga kostnader och att organisationer som de flesta ogillar gynnas. Och eftersom någon gränsdragning blir nödvändig så innebär det att ideella organisationer för att få del av den gynnade statusen kommer att bli styrd av politikers och byråkraters godtycke. Detta innebär i sin tur att dessa organisationer blir delar av staten, något som förstärker intrycket att reformen minskar friheten.

Detta är något som en organisation för ideella grupper nu korrekt påpekar. Det som kan tilläggas är dock att detta negativa resultat var en i princip oundviklig följd av reformen.