måndag 9 januari 2012

Jonas Sjöstedt har som mål att sänka allas inkomst

Vänsterpartiets nyvalde partiledare Jonas Sjöstedt försöker motivera varför ökad fokus på "klimatet" är naturligt för vänsterpartiet:

En höginkomsttagare orsakar oändligt mycket mer utsläpp än en låginkomsttagare, män mer än kvinnor, privat konsumtion mer än offentlig konsumtion.

Även om "oändligt" är en överdrift är det förvisso korrekt att det finns ett positivt samband mellan real inkomst och koldioxidutsläpp då en högre inkomst innebär att man har råd med exempelvis fler flygresor eller att åka bil mer. Frågan är dock vilken relevans konstaterandet har givet synen att utsläppen är negativt. Det finns faktiskt ingen relevans alls såvida man inte vill att folk ska få lägre inkomster.

Notera att här hjälper det inte med omfördelning då högre inkomst genom statlig omfördelning för låginkomsttagare innebär att de gör sig skyldiga till ökade utsläpp i motsvarande grad som höginkomsttagares utsläpp minskar. Utan för att förverkliga Sjöstedts logik så måste allas, även låginkomsttagares, reala inkomster minimeras.

Att detta varit effekten av "klimatpolitik" och Vänsterpartiets politik har sedan länge varit sant. Det är dock första gången en företrädare för  sådan politik medger det, låt vara utan att inse det.