fredag 27 januari 2012

Ordentlig minskning av svensk export-motåtgärder behövs

Skuldkrisen i Europa har en riktigt kännbar effekt på svensk export, som sjönk från ett år tidigare för andra månaden i rad i december. Minskningen var 6% (att jämföra med -4% i november och nästan +20% i början av året) och var hela 8% för EU-länderna. Detta beror delvis på en starkare krona gentemot euron, men framförallt då på konjunkturnedgången i de flesta andra EU-länder.

Att resten av EU har problem är inget vi kan göra något åt och det är i princip oundvikligt att det kommer att försvaga svensk ekonomi. Däremot hade det varit möjligt i hög grad motverka effekterna av det genom att främja den inhemska ekonomin mer med tillväxtfrämjande sänkningar av beskattningen av arbete och investeringar. Det mesta tyder på att den inhemska ekonomin fortfarande växer, och sänkningen av restaurangmomsen kommer främja tillväxt i den sektorn, men det är otillräckligt med tanke på hur mycket exporten faller.

Tyvärr har vi en regering som av rena prestigeskäl vägrar göra vad den kan för att driva igenom såna skattesänkningar, något Sverige och särskilt då de som i onödan blir arbetslösa på grund av regeringens prestige får lida av.