onsdag 30 november 2011

Rekordstort svenskt sparandeöverskott

Sveriges bytesbalansöverskott steg till hela 76,1 miljarder, eller 9% av BNP, under tredje kvartalet, det största någonsin under ett kvartal. I förhållande till ekonomins storlek är Sveriges överskott därmed större än i Kina och Tyskland.

Då bytesbalansöverskott är detsamma som sparandeöverskott så illustrerar detta varför de borgerliga debattörer som anser att sänkt skatt på sparande bör prioriteras har fel. Sverige har ingen brist på sparade medel, utan tvärtom ett stort överskott. Det vi däremot har för lite av är investeringar och arbetstillfällen och därför är sänkt skatt på investeringar och arbete det som ska prioriteras