tisdag 29 oktober 2013

Löfvens självmål om exemplet Sydkorea

I ett närmast monumentalt självmål så utnämner Stefan Löfven Sydkorea till ett föredöme, och menar att landet visar på varför Sverige bör sätta satsningar på skolan före skattesänkningar.

Problemet för Löfven är att skattetrycket i Sydkorea endast är 25% av BNP, att jämföra med 44% i Sverige. För att nå till Sydkoreas skattenivå skulle vi behöva sänka skatterna med nära 700 miljarder om året! Och då är Sydkorea ändå tvungen att avsätta en flera gånger större andel av sin statsbudget till militären än Sverige på grund av hotet från den stalinistiska diktaturen i Nordkorea.

Så vad Sydkorea i själva verket visar är att det går att ha radikalt mycket lägre skatter än Sverige och ha ett klart bättre utbildningsväsende. Inte direkt ett exempel man tycker någon som felaktigt påstår att det råder ett motsatsförhållande borde ta upp.....

Inga kommentarer: