tisdag 8 oktober 2013

Återvänd till utanförskapsbegreppet

Per Gudmundsson har delvis rätt när han pekar på hur ett fokus på den öppna arbetslösheten är missvisande och gynnar Socialdemokraterna. Socialdemokraterna höll under sin tid vid makten artificiellt ner den öppna arbetslösheten genom att sjukskriva och förtidspensionera arbetslösa i stor skala, och även om de inte vill tala om det, lär de agera på liknande sätt om olyckan skulle vara framme och det bli en rödgrön regering nästa år.

Problemet är att hans alternativa problemformulering om antalet sysselsatta lätt kan avfärdas som att enbart avspegla folkökning. Istället bör man fokusera på sysselsättningsgraden eller alternativt den totala andelen bidragsförsörjda bland personer yngre än 65. Och medan den öppna arbetslösheten är något högre än den var 2006 så har den totala andelen bidragsförsörjda fallit pga ett stort fall i andelen förtidspensionärer samtidigt som sysselsättningsgraden stigit.

Närhelst vänsterdebattörer talar om "högre arbetslöshet" bör borgerliga/liberala man fråga om de vill återgå till att försöka dölja den med förtidspensioneringar och därefter påpeka att det totala utanförskapet fallit.