måndag 21 oktober 2013

Enligt S-tidning är lägre utgifter lika med högre skatter

Socialdemokratiska "Aktuellt i Politiken" hävdar att löntagarna fått betala skattesänkningarna via en höjning av den så kallade "allmänna löneavgiften". I illustrationen i början av artikeln framställs det som att skattesänkningarnas storlek är lika med den allmänna löneavgiftens, drygt 140 miljarder, något som helt klart ger intrycken att den senare betalt de förra.

Detta är missvisande på flera plan. För det första, som det medges senare i artikeln, så fanns den allmänna löneavgiften även under den föregående Socialdemokratiska regeringen. Och även med oförändrad procentsats hade den ökat eftersom lönesumman ökat. Ökningen som kan tillskrivas högre skattesats är alltså inte som illustrationen antyder 141 miljarder eller som påstås i artikeln 91 miljarder, utan mindre än 80 miljarder

Ännu viktigare är att den "allmänna löneavgiften" inte är en fastställd skatt. Det är en funktion, en residual, av skillnaden mellan hur mycket intäkter staten får från arbetsgivaravgifterna och hur mycket man betalar ut till de olika transfereringssystemen. Utbetalningarna till exempelvis a-kassan utgör grunden för hur hög den så kallade "arbetsmarknadsavgiften" ska vara och när utgifterna för det sjunker så sjunker även "arbetsmarknadsavgiften". Givet en viss skattesats för de totala arbetsgivaravgifterna innebär då en lägre "arbetsmarknadsavgift" direkt orsakad av lägre utgifter för a-kassa att den "allmänna löneavgiften" stiger med lika många procentenheter.

Eftersom att de totala arbetsgivaravgifterna inte höjts, utan tvärtom sänkts något (dock för lite enligt mitt tycke), så är ökningen av "den allmänna löneavgiften" alltså helt resultatet av att utgifterna för exempelvis a-kassa sänkts. Att som Aktuellt i Politiken beskriva det som en skattehöjning är alltså helt fel, utan på sin höjd kan det beskrivas som en utebliven skattesänkning. Men den skattelättnaden har då istället kommit i form av jobbskatteavdrag.

Dock har höjningen av den "allmänna löneavgiften" relevans för en annan diskussion. Eftersom att jobbskatteavdragen då finansierats via lägre transfereringar till personer i yrkesverksam ålder är det missvisande att säga att de varit orättvisa mot pensionärerna, något som pensionärsorganisationer och vissa andra politiska grupper, däribland det Socialdemokratiska partiet envist hävdat.

Inga kommentarer: