tisdag 21 augusti 2012

Vilken effekt kommer den starka kronan ha?

I Dagens Industri idag går då ett antal industriföreträdare ut och kräver sänkt ränta för att sänka kronans värde, åtminstone jämfört med de nivåer den kommer att stiga till annars. Man kan förstå att de ogillar att kronan är så stark då det missgynnar exportföretag som exempelvis deras egna.

 Exportföretag är inte heller de enda som missgynnas, även företag som huvudsakligen säljer på den svenska marknaden men konkurrerar med import. Svenska grisbönder har under senare år exempelvis haft det tufft på grund av ökad import av billigt griskött huvudsakligen från Danmark och Tyskland och deras situation kommer naturligtvis förvärras ytterligare nu när den svaga euron och danska kronan gjort danskt och tyskt griskött ännu billigare.

 Det är framför allt den svaga euron som vållar problem. Under januari-maj 2012 stod euroområdet för 38,2% av exporten och 47% av importen, siffror som stiger till 46,5% och 57% om man lägger till de länder som har fast växelkurs mot euron, den viktigaste av vilka (för Sverige) är Danmark.

 Men samtidigt finns det också vinnare på den starka svenska kronan. Svenska löntagare får höjda reallöner när inflationen är så låg vilket innebär att de kan öka sin konsumtion utan att minska på sparandet. Företag som säljer till den svenska marknaden gynnas också då av den höjda köpkraften och använder man importerade insatsvaror gynnas man ännu mer.

Man bör också komma ihåg att även skadan för exportföretag och företag som konkurrerar med import lindras i den mån de använder importerade insatsvaror. För att gå tillbaka till exemplet med grisbönder så blir det foder de matar grisarna med billigare tack vare den starka kronan, vilket begränsar deras förluster.

Allt som allt bör i princip de sänkta inkomsterna för vissa som den starka kronan orsakar kompenseras av högre reala inkomster för andra. I frågan om direkt köpkraftspåverkan för Sverige som helhet bör nettoresultatet vara ungefär noll.

 Det är dock troligt att det ändå ,åtminstone på kort sikt, kan bli så att svensk tillväxt sänks av en mycket snabb förstärkning av kronans värde, på grund av löners och produktionsfaktorers trögrörlighet, men skadorna är inte så stora och ensidiga som industriledarna vill framställa det som.