måndag 20 augusti 2012

Räntesänkningar & kronans värde

Kronan har som bekant stärkts ordentligt mot euron i år och det har naturligtvis förfärat exportföretag samt inhemska företag som konkurrerar med import från euroblocket (dit räknas inte bara de 17 euroländerna utan även exempelvis Danmark och andra länder med fast växelkurs mot euron) och de kräver nu att Riksbanken sänker räntan för att sänka kronans värde.

Jag återkommer troligen inom kort med en analys av hur kronans förstärkning påverkar svensk ekonomi, men för tillfället ska jag fokusera på hur stor effekt en sänkning från Riksbanken skulle ha. Att lägre styrräntor allt annat lika innebär en svagare växelkurs råder det inget tvivel om, men ännu viktigare än den nuvarande faktiska styrräntan är den förväntade framtida. Och att döma av nuvarande marknadsräntor så har marknaden redan prisat in en sänkning från nuvarande 1,5% till 0,75%. då tvåårsräntan ligger på 0,90%. Då dessa räntor i princip avspeglar förväntningar om framtida styrräntor och då 6-månadersräntan ligger på 1,05% så verkar det som att marknaden prisat in en sänkning till 1% under det närmaste halvåret och därefter en sänkning till 0,75%.

Vad detta innebär är att även om Riksbanken följer Lars E.O. Svenssons och hans anhängares krav om att sänka räntan till 1% så lär kronan inte försvagas. Däremot skulle förstås en fortsatt 1,5% ränta och utfästelser om att hålla kvar räntan på den nivån innebära en betydande ytterligare höjning av kronans värde, så poängen här är inte att på något sätt bestrida orsakssambandet allt annat lika mellan lägre ränta och svagare krona, utan att påpeka att räntesänkningar inte kommer sänka kronans värde jämfört med idag, utan endast förhindra ytterligare förstärkning