lördag 25 augusti 2012

Bra beslut om JAS-men räcker pengarna?

Regeringen beslutar nu att köpa 40-60 tekniskt mer avancerade varianter av stridsflyget JAS. Det är ett i grunden beslut då det både för försvarsförmågan och för svensk ekonomi är mer gynnsamt att inrikta försvarsbudgeten på ny militär teknologi av skäl jag förklarade i ett tidigare inlägg.

Frågan är dock bara om bara de anslagshöjningar på några hundra miljoner om året verkligen räcker. Det innebär ju trots allt bara en höjning på 0,5-0,7% om året och det täcker ju knappt inflationen, men det antyds att detta är tänkt att vara ett extra påslag utöver redan beslutade höjningar.

Jag är ju generellt sett som bekant mot höjda statliga utgifter och vill snarare sänka dem, men just försvaret är ett undantag från den regeln. Idag har Sverige ett av de lägsta försvarsbudgetarna i Europa i förhållande till BNP och med tanke på det långsiktiga hot som Ryssland utgör så är den nuvarande nivån nog för låg.