lördag 25 augusti 2012

Inflation & arbetslöshet

Eftersom inflationister med Lars E.O. Svensson hävdar att den höga arbetslösheten i Sverige beror på för låg inflation så vore det intressant att empiriskt kolla vilket sambandet är.

Det finns två länder i Västeuropa/EU med lägre inflation än Sveriges 0,7%: Schweiz (-0,8%) och Norge (-0,2%). Schweiz och Norge har också den lägsta arbetslösheten, om man bortser från mikrostater/områden som Monaco, Liechtenstein och Åland.

Kollar vi sedan på höginflationsländerna Island, Ungern och Polen som har en inflation på 4% eller högre så har Island en arbetslöshet i linje med Sverige, medan Polen ligger klart högre med 10% och Ungern som har högst inflation (5,7%) har hela 11%  arbetslöshet.

Om något så tycks det alltså vara så att det empiriska sambandet är det motsatta mot det inflationisterna hävdar att det är.

Nu kan det ju hävdas att detta inte bevisar något för det finns ju andra faktorer som bestämmer inflation och arbetslöshet och att det kan ha slumpat sig så att dessa skapat dessa mönster. Denna metodologiska invändning är i grunden korrekt men det visar dock att det är möjligt att kombinera låg inflation eller till och med låg deflation, som det faktiskt är i Schweiz och Norge, med låg arbetslöshet och även att kombinera hög inflation med hög arbetslöshet, och dessa exempel är väldigt svårförenliga med Svenssons påstående att om bara inflationen varit en halv procentenhet högre hade arbetslösheten varit 0,8 procentenheter lägre saknar trovärdighet.  Sen finns det också rent teoretiska skäl att betvivla Svenssons teorier.