torsdag 16 augusti 2012

Illustration av gränshandeln

Här finns en intressant interaktiv karta över vilka kommuner där Systembolaget säljer mest i förhållande till folkmängden.

Det finns vissa variationer i topplistorna, men det finns en stark tendens att de allra flesta av kommunerna där det säljs mest av såväl starkcider, starköl, vin som sprit tenderar att finnas längs gränsen mot Norge eller Finland. Strömstad och Eda längs gränsen mot Norge ligger överlägset högst vad gäller såväl starköl, vin och sprit, medan Haparanda ligger högst för starkcider (Strömstad och Eda ligger tvåa och trea i den kategorin) .

Däremot finns det bara en kommun i södra Sverige som kommer in på någon av topplistorna, Borgholm (som ligger på femtonde plats för sprit och trettonde plats för starkcider), något som kan förklaras av att det på somrarna tenderar att vara betydligt fler personer där än som formellt är invånare då det kommer så många turister dit. Det förefaller troligt att om man gjorde motsvarande listor över var Systembolaget säljer minst skulle de flesta i den kategorin nog ligga i södra Sverige.

Att det i övrigt inte finns någon sydsvensk kommun i någon topplista beror knappast på att sydsvenskar dricker mindre än andra, utan på att de i hög grad handlar alkohol i lågprislandet Tyskland. Att kommuner längs främst den norska gränsen men även den finska gränsen i norr beror förstås på att alkohol är ännu dyrare i framför allt Norge men också Finland än i Sverige, vilket innebär att en del norrmän och finländare reser till Sverige för att handla.

Att euron fallit så mycket mot kronan lär för övrigt innebära att sydsvenskars gränshandel ökar ytterligare då alkohol i Tyskland har blivit ännu mycket billigare, medan däremot åtminstone den för Sverige positiva gränshandeln från Finland begränsas. Effekten blir däremot mindre för gränshandeln med Norge då norska kronan har fallit mindre än vad euron gjort.

I alla dessa fall skulle dock gränshandeln bli mer positiv för Sverige om man sänkte alkoholskatten då det skulle minska införseln från Tyskland och öka exporten till Norge och Finland.