onsdag 15 augusti 2012

Rekordlågt bidragsberoende i Sverige 2011

SCB kom idag med statistik över det samlade bidragsberoendet (även känt som "utanförskapet") i Sverige 2011, och det visade på att antalet bidragsberoende i åldersgruppen 20-64 föll ytterligare 2011 jämfört med 2010 och är nu i antal det lägsta sedan 1990.


Justerar man sedan för att antalet 20-64 åringar steg med mer än 11% mellan 1990 och 2011 så var faktiskt andelen i utanförskap ännu lägre än 1990, 14,4% jämfört med 14,8% 1990. Sedan 2006 har andelen fallit från 19,1% till som sagt 14,4%. Andelen som får någon form av arbetslöshetsersättning har dock stigit betydligt sedan 1990, liksom andelen socialbidragsberoende något som dock kompenseras av framförallt en lägre andel sjukskrivna men också en mindre nedgång i andelen förtidspensionerade (som här benämns under den nya byråkratsvenska termen "sjuk- och aktivitetsersättning").

Jämfört med 2006 är det också fram för allt antalet sjukskrivna och förtidspensionerade som minskat, medan socialbidragsberoendet också det är högre än det var 2006. En skillnad är dock att det sedan 2006 skett en viss minskning i andelen med arbetslöshetsersättning.