söndag 4 december 2011

Alliansen får hoppas att (S) lyssnar på Aftonbladet

Aftonbladets Daniel Swedin uppmanar (S) att ställa regeringen till svars för den höga arbetslösheten.

Nog för att jag i och för sig håller med om att regeringen inte gjort tillräckligt (man borde sänka skatterna ännu mer), men det man faktiskt gjort har haft en positiv effekt och statistiken i frågan talar inte för Socialdemokraterna .

December 2006, den sista månaden innan regeringens politik började sättas in låg Sveriges arbetslöshet på 6,6%, att jämföra med EU-genomsnittet  på 7,5%. Till följd av de kriser som varit steg arbetslösheten (och det faktum att stramare regler för sjukpenning och förtidspension gjort dolt arbetslösa öppet arbetslösa) i Sverige till 7,5% i oktober i år, men inom EU har det ökat till 9,8%. Gapet till Sveriges fördel har alltså mer än fördubblats från 0,9 till 2,3 procentenheter.

Vad gäller ungdomsarbetslösheten (Som Swedin felaktigt hävdar att Sverige är "europamästare i " trots att 12 andra EU-länder ligger högre) har Sveriges relativa förbättring varit ännu större. December 2006 var den 21,1% i Sverige mot 16,7% i EU. I oktober i år hade den stigit något till 22,2%, men i EU hade den stigit till 22%. Det tidigare stora gapet på 4,4 procentenheter som fanns när Göran Perssons politik sist tillämpades har alltså nästan helt utraderats