onsdag 28 december 2011

Rätt och fel om sydsvenskt elpris

Sverige har nu delats upp i 4 elprisområden. Det nordliga omfattar i princip Norrbottens län, det näst nordligaste Västerbottens län och södra Norrland, det näst sydligaste omfattar i princip Svealand och norra Götaland och det sydligaste omfattar södra Svealand, som ni kan se på kartan.

Effekten av detta har blivit att elen blivit billigare i de två nordligaste områderna och dyrare framförallt i det allra sydligaste. Anledningen till det är att i norr finns det relativt få invånare, vilket innebär en relativt låg elförbrukning samtidigt som det är omfattande elproduktion i form av exempelvis vattenkraft. I den allra sydligaste regionen finns det klart fler invånare än i de två nordligaste regionerna tillsammans, samtidigt som lproduktionen är låg.

Det finns alltså därför ett stort överskott av el i norr medan det i syd finns ett stort underskott, samtidigt som bristande kapacitet begränsar möjligheten att överföra el från norr till söder.

Just på grund av den begränsade överföringsmöjligheten är det i grunden ett bra system då det inte finns någon anledning att subventionera sydsvenska elkonsumenter. Dessutom kommer det nya systemet genom att göra det mer lönsamt att öka elproduktionen i syd och mer lönsamt att bedriva produktion som kräver mycket el i norr bidra till att obalanserna kan åtgärdas och ekonomin bli effektivare.

På grund av det så har de sydsvenska industriföreträdare fel när de vänder sig emot systemet.
Men jag har trots det en viss sympati för dem, eftersom en anledning till att elpriset är så högt där var den förra socialdemokratiska regeringens beslut att förtidsavveckla Barsebäck. Hade Barsebäck fått vara kvar hade elpriset blivit klart lägre i södra Sverige utan att resten av Sverige drabbats av högre elpris. Man bör därför undersöka möjligheterna att starta om Barsebäck, eller bygga annat kärnkraftverk i södra Sverige.
Just tack vare det nya systemet så skulle det bli mer lönsamt än tidigare.