tisdag 6 september 2011

Riksbanken bör inte upprepa misstag från 3 år sedan

Imorgon kommer då Riksbanken besluta om man ska fullfölja tidigare aviserade planer på fler räntehöjningar eller ej. De flesta, men inte alla, bedömare tror att man med intryck av de svagare tiderna kommer avstå.

Men medan det är oklart vad de kommer att göra är det definitivt inte oklart vad de bör göra. De bör helt klart avstå från att höja, och allra helst borde de återta åtminstone en av de tidigare höjningarna genom att sänka räntan.

Anledningen är inte att omvärldsfaktorer försvagar tillväxten. Detta varken kan eller bör Riksbanken råda över. Anledningen är snarare att de monetära förhållandena i Sverige är så deflationistiska att Riksbanken själv försvagar tillväxten.

Det senaste året (mellan juli 2010 och juli 2011) har nämligen penningmängden minskat med 1,9%, att jämföra med den svaga tillväxt som varit fallet i en guldmyntfot. Som det nu är så är penningpolitiken alltså mer deflationistisk än vad en guldmyntfot varit. Och precis som en för snabb penningmängdstillväxt kan skada ekonomin så kan en negativ penningmängdstillväxt också skada den. Och det är alltså vad Riksbankens policy nu gör. En till räntehöjning skulle förvärra skadan, precis som höjningen för nästan exakt 3 år sedan förvärrade lågkonjunkturen.