måndag 4 juli 2011

Regeringen motbevisar egna argument om övervakning

När FRA-lagen och andra övervakningslagar drivits igenom då har man ofta fått höra att "den som inte begått några brott har inget att frukta". Nu har då regeringen avslagit Aftonbladets krav på att få ta del av ,eller med andra ord övervaka, förre ministern Sven-Otto Littorins IP-nummer. Av vilket, liksom all annan sekretessbeläggning och frånvaron av till medborgarna direktsänd kameraövervakning två möjliga slutsatser följer.

Endera så ägnar sig regeringen åt brottslig verksamhet som man vill dölja.

Eller så har motståndarna till de övervakningslagar som regeringen drivit igenom rätt när de menar att dessa kränker hederliga medborgare.

Det är också tänkbart att båda dessa alternativ är korrekta, men inte att ingen av dem är det.

För övrigt så angår det inte Aftonbladet eller någon annan om Littorin sexchattade eller inte (det är faktiskt inte ett brott). Att tidningen för en kampanj om detta visar bara återigen hur depraverad och motbjudande denna blaska är.