torsdag 14 juli 2011

Calmfors argument mot jobbskatteavdraget håller inte

Lars Calmfors kritiserar förslaget om ett femte jobbskatteavdrag, trots att han medger att det är ett effektivt sätt att öka sysselsättningen.

Hans ena argument är att det försvagar "försäkringsskyddet" genom att skillnaden mellan lön och a-kassa ökar. Men ökningen av skillnaden är ju faktiskt själva poängen med arbetslinjen och då jobbskatteavdrag inte gör arbetslösa fattigare, utan löntagarna rikare, så är det svårt att se det som ett problem.

Hans andra argument är att det tränger undan andra ännu viktigare skattesänkningar och utgifter. Att det finns andra skattesänkningar som vore ännu bättre, framförallt sänkt bolagsskatt och arbetsgivaravgifter håller jag i och för sig med om, men det förändrar inte att det är bättre än ingen skattesänkning.

Och att det minskar utrymmet för utgifter är bara bra, då det är bättre att medborgarna får behålla sina pengar istället för att politikerna ska slösa bort dem. Just det faktum att friheten ökas är för övrigt som Nya Wermlands-Tidningens ledare påpekar idag ett viktigt argument för jobbskatteavdraget.