fredag 8 juli 2011

Nyval som folkomröstning om jobbskatteavdrag

Det antogs länge att även om regeringen på grund av sin minoritetsställning kunde åka på nederlag i vissa andra frågor så skulle man på grund av budgetlagen kunna driva igenom vilka skattesänkningar man ville. Detta eftersom budgetlagen sa att regeringens budget gällde såvida inte en enad opposition kom med en alternativ budget. Och då det var osannolikt att SD och de rödgröna skulle enas om en alternativ budget så antogs det då att regeringen fortfarande ensamt kunde bestämma om skattesänkningar.

Men enligt den tolkning som nu verkar gälla så gäller dessa budgetregler endast förhindrar utgiftsökningar från oppositionens sida-inte förhindrande av skattesänkningar, så har då SD och de rödgröna möjlighet att stoppa regeringens skattesänkningar om de vill. Då även oppositionspartierna sagt sig vilja sänka skatten på pensioner så lär det gå igenom. Sänkt restaurangmoms lär också gå igenom då Miljöpartiet är positiv till det. De två andra skattesänkningar som regeringen sagt sig vilja genomföra, alltså höjd brytpunkt för statlig inkomstskatt och ett femte jobbskatteavdrag, saknar däremot majoritet.

Särskilt då ett nederlag för femte jobbskatteavdraget vore en stor prestigemässig förlust, och skulle dessutom innebära att regeringen inte längre skulle kunna genomdriva sin huvudprincip om arbetslinjen, vilket i praktiken skulle innebär att den i all praktisk bemärkelse upphör att vara regering.

Vad kan då regeringen göra? Ett alternativ vore att förhandla med något oppositionsparti. Men vilket då? Vänsterpartiet kan uteslutas direkt på grund av dess vänsterextrema politiska inriktning, liksom Sverigedemokraterna men i det fallet inte av sakpolitiska skäl utan på grund av den prestige som de övriga riksdagspartierna satt i att inte förhandla med dem. Socialdemokraterna och Miljöpartiet skulle vara tänkbara alternativ, men de lär båda kräva stora eftergifter av antiliberalt slag.

Givet de realistiska alternativ som finns kan då ett nyval faktiskt vara det minst onda. Då det utlöses av en strid om jobbskatteavdraget skulle det då bli något av en folkomröstning om jobbskatteavdraget. Då de flesta väljare tjänar på det så skulle ett sådant val ha goda förutsättningar att få ett klart mer fördelaktigt utfall än dagens opinionssiffror.