tisdag 19 juli 2011

Bättre vore att ställa in alkoholskattehöjningen

Folkpartiets Carl B. Hamilton, som är styrelseledamot i Systembolaget, har föreslagit att Systembolaget ska kunna leverera, mot en betalning som motsvarar kostnaden, alkohol hem till folk som uppfyller de vanliga kraven (dvs att de är minst 20 år och inte är märkbart berusade vid inköpstillfället).

Det är förstås en helt rimlig idé, särskilt då med tanke på att det idag går att privatimportera lagligt och med tanke på att det faktiskt idag hade varit lagligt för privata företag att börja en sådan tjänst (Att "köpa ut" är trots allt lagligt så länge det inte är till personer som inte uppfyller de nämnda vanliga kraven), men nykterhetsfascisterna i IOGT-NTO och partier som Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna blir ändå hysteriska då allt som kan tolkas som ökad frihet när det gäller alkohol är oacceptabelt för dem.

Detta, liksom förslaget om "gårdsförsäljning" har dock låg relevansgrad när det gäller både liberalers önskan om ökad frihet och när det gäller politikernas önskan att begränsa inköp utanför Systembolaget. Det som framförallt driver folk att vilja handla utanför Systembolaget är i första hand priset, och det kommer inte ändras med detta förslag, tvärtom så gör ju då leveranskostnaden att det blir dyrare att handla på det sättet jämfört med att gå in i en Systembolagsbutik.

Det verkligen angelägna, vilket i och för sig inte utesluter att dessa andra åtgärder också genomförs, vore därför snarare att sänka alkoholskatten, eller åtminstone ställa in den planerade höjningen. Om så inte sker så kommer friheten inskränkas, de alternativa inköpen och svensk ekonomi skadas oavsett om Hamiltons förslag genomförs eller ej.