fredag 8 januari 2010

Smakprov på hur ett kärnkraftsfritt Sverige skulle vara

Den senaste tiden har som bekant elpriserna skjutit i höjden, delvis på grund av den stränga kyla vi har haft de senaste veckorna. Att elpriset tillfälligt stiger vid såna här tidpunkter då efterfrågan på el tillfälligt ökar kraftigt är nog oundvikligt och delvis även önskvärt givet det faktum att förmågan att tillfälligt öka tillgången är begränsad.

Vad som är mer problematiskt är att delar av kärnkraftsverken nu är avstängda, vilket förstås bidrar till att höja elpriserna ytterligare. En förklaring (det kan dock även finnas andra förklaringar) till det återges av Sanna Rayman på SvD:s ledarsida som citerar en rapport i ämnet:

"den mångåriga driften av de svenska kärnkraftverken med fokus på avveckling medfört att ett långsiktigt underhållsbehov åsidosatts, vilket har fått sin konsekvens i lägre tillgänglighetssiffror"

Då kärnkraftsmotståndet bidragit till att kapacitetsutnyttjandet begränsas vilket i sin tur höjt elpriserna så får vi samtidigt en smak över hur det skulle sett ut om kärnkraften avvecklats. Då skulle elpriserna bli ännu högre permanent. Den som bekymrar sig över höga elpriser bör därmed motsätta sig att det kärnkraftsfientliga rödgröna blocket får makten.