söndag 24 januari 2010

Reinfeldt gjorde bra ifrån sig-men kunde ha gjort bättre

Efter viss tvekan beslutade jag mig för att se duellen mellan Reinfeldt och Sahlin ikväll. Vad finns att säga om den?

Mestadels var det floskler som utväxlades, och även om Reinfeldt var bra (han får nog anses ha vunnit debatten) hade han faktiskt kunnat göra bättre.

Exempelvis efter det att han pressade Mona angående frågan om någon skulle få sänkt samlad ersättning med hennes politik och hon vägrade svara så borde han ha sagt något i stil med "jag noterar att Mona Sahlin genom att inte förnekar det bekräftar att vissa kommer få sänkt ersättning".

Eller när han angående skattedifferensen mellan förvärvsarbetande och pensionärer frågade om vem som har störst trovärdighet i frågan borde han ha formulerat det som "Vi har sänkt skatten för pensionärerna två gånger under 4 år. Socialdemokraterna sänkte den noll gånger under 12 år". Vem har störst trovärdighet i frågan när det gäller att sänka skatten för pensionärer?

När det gäller resultatet av jobbpolitikene borde Reinfeldt ha påpekat att antalet arbetade timmar faktiskt stigit trots den värsta internationella konjunkturnedgången sedan 30-talet. Reinfeldt tog i och för sig upp existensen av en finanskris men han borde ha varit mer direkt när det gäller att konfrontera Sahlin angåenede hennes medvetet missvisande sammanblandning av effekterna av finanskrisen och effekterna av jobbpolitiken.

På det stora hela gjorde Reinfeldt ändå bra ifrån sig. Men inför framtida debatter bör han ta ovanstående punkter i beaktning.

Medialänkar i ämnet:
SVD1, SVD2, DN