söndag 3 januari 2010

Motivering?

Timbros Thomas Idergard kritiserar SvD:s ledarsida för att de anser att det trots allt är berättigat att ösa ännu mer pengar i den kommunala sektorn som en tillfällig keynesiansk krisbekämpningsåtgärd. Han påpekar att den kommunala sektorn redan hade mycket pengar och att det varit i den privata sektorn som kriseb inträffat.

Om man nu anser att keynesiansk finanspolitisk stimulans är berättigat, varför då inte se till så att det sker i en form som stimulerar återhämtning i den privata sektorn, genom sänkta arbetsgivaravgifter och/eller sänkt bolagsskatt är då frågan som Idergard på mycket goda grunder ställer.

Svaret från SvD:s ledarsida är att det är "rimligt" eftersom det är kris. Men varför just den åtgärden skulle vara mer rimlig än skattesänkningar ges ingen som helst motivering trots att Idergard gett motivering till varför det inte är rimligt. En motivering vore faktiskt inte för mycket begärt.